صفحه شخصی علی شمس   
 
نام و نام خانوادگی: علی شمس
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  ...
شماره نظام مهندسی:  ...
تاریخ عضویت:  1389/06/26
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
89   نظر / همه نظرات